Frihet att investera – frihet att växa

Det är svårt att växa med bakbundna händer. Perioder av bristande likviditet slår hårt inte minst mot företag med ambitioner. Utan pengar i kassan går det varken att göra nya investeringar eller, än värre, betala sina egna fakturor.

En väl fungerande verksamhet är inte heller någon garanti för en stark kassa, särskilt inte i en bransch med större projekt och långa ledtider. Tre månaders förfallodatum är inte ett ovanligt kundvillkor och det kan ställa till det rejält för ett företag. Om kunderna dessutom inte betalar i tid finns risk för många missade chanser och, om det vill sig illa, en hämmad verksamhet.

Fakturabelåning – hur kan det gynna mig?

Ett svagt kassaflöde är ett relativt vanligt problem och det kan drabba även de mest välfungerande verksamheter. Men det finns bättre och sämre sätt att angripa problemet.

Att vända sig till storbankerna under en period av svagt kassaflöde är för många ett givet val. Men bankernas långa ledtider och krångliga processer kan vara ännu ett hinder för ett företag som behöver pengar omgående.

Här blir fördelarna med fakturabelåning mycket konkreta. Men först kan det vara klokt att reda ut vad fakturabelåning faktiskt betyder. Faktum är att det är mindre komplicerat än vad det låter.

Fakturabelåning går ut på att företagets kundfakturor belånas hos ett finansbolag som på varierande tid – dock vanligen inom några dagar – betalar ut delar av eller hela fakturabeloppet. Det innebär att företaget slipper vänta på att kunden betalar, och kan på kort tid få utdelning för det utförda jobbet.

Fördelarna med fakturabelåning är många, inte minst för ett företag inom bygg- eller hantverkarbranschen. Långa ledtider och oro över en sinande kassa omvandlas istället till frihet. Låsta pengar som blir tillgängliga innebär inte bara att företaget kan ta hand om mer grundläggande åtaganden som att betala löner eller göra inköp. Det betyder också att man vågar blicka framåt, mot nya investeringsmöjligheter och förhoppningsvis ökad tillväxt.

Varför Alunda finans?

Vi anser att företag med en väl fungerande verksamhet inte ska behöva lida av långa betaltider. Via Alunda finans får du en möjlighet att driva din verksamhet som du vill, på dina villkor.

Våra processer gör det enkelt för dig när du behöver belåna dina fakturor och förutsatt att kreditupplysningen visar grönt ljus kan vi på kort varsel betala ut pengar till dig. Som ersättning tar vi ut en procentsats av fakturans värde och du väljer själv vilka fakturor du vill belåna.

Vi på Alunda vänder oss till små och medelstora företag inom bygg- och hantverkssektorn. Vad det faktiskt innebär är att vi förstår hur viktigt det är med ett personligt bemötande. Ansvar kräver förtroende och det är vi alltid beredda att förtjäna.

Bolagstips

#4 Multitasking fungerar inte

Multitasking fungerar inte. Japp, det stämmer. Det har nämligen visat sig att människor blir mer effektiva och produktiva ifall de tillåts att fokusera på en sak i taget, snarare än starta upp flera olika projekt på en gång. Dessutom brukar man känna sig riktigt nöjd ifall man kan kryssa för en utförd sak på att-göra-listan istället för att ha flera halvgjorda saker.

#1 Skriv en kom-ihåg-lista

Skriv en kom-ihåg-lista och använd den. Studier har visat att människor som skriver ner det de behöver göra på en kom ihåg lista har hela 90 procents större chans att få allt gjort jämfört med de som inte skriver listor.

#3 Schemalägg tid för dig själv

Schemalägg tid för dig själv, utan avbrott. Om det så krävs att du ska stänga igen dörren till kontoret och låta röstbrevlådan ta meddelanden, så är det vad som ska göras. Se till att göra detta under din mest produktiva tid på dagen. Börja också dagen med lite ensam tid i lugn och ro, eller när du är som mest produktiv och fokuserad.

Vad tycker våra kunder?

Tack vare Alunda Finans har vi fått en stabilare likviditet och kan fokusera på det vi är bra på och tjänar på så sätt mer pengar.

Tomas Ottosson AB

Smidigt att stärka likviditeten med Alunda!

Byggföretag, Huddinge