Factoring

Vad är fakturabelåning och factoring?

Om du snabbt behöver kapital, kan du låna av oss mot den säkerhet du har i dina kundfakturor. Det kallas fakturabelåning eller factoring och är alltså ett effektivt sätt att få loss kontanta medel vid särskilda tillfällen exempelvis när:

– din kredit hos banken är fullt utnyttjad
– du håller på att expandera och behöver förstärka likviditeten tillfälligt

Hur stor del av dina fakturor som du vill belåna avgör du. Det finns dock en fördel i att låta oss ta hand om hela fakturabelåningen genom att dina administrativa kostnader minskar. Du slipper då själv att hålla reda på kundreskontran och att skicka ut faktura påminnelser och kan helt fokusera på det du är bäst på. Vi är nämligen specialister på att jaga dåliga betalare.

Hur fungerar tjänsten fakturabelåning/factoring?

Du kontaktar oss via telefon, fax eller e-mejl och lämnar oss uppgifter om ditt företag och dina kunder. Vi gör en individuell kreditbedömning där vi tar hänsyn till aktuella och särskilda omständigheter. Om vi anser att allt är i sin ordning kan vi skriva kontrakt gällande fakturabelåning/factoring omgående.

Vad kostar fakturabelåning/factoring?

Belåningsgraden kan vara 50-100% av fakturasumman beroende på lånebehov. Räntan varierar mellan 2-4% på fakturasumman och är baserad på belåningsgrad och fakturarisk.

När får jag utbetalningen?

När vi har tecknat ett kontrakt gällande fakturabelåning/factoring och vi fått en faktura som blivit godkänd för belåning, kan vi göra en överföring till ditt konto direkt.

Bolagstips

#10 Planera då för dagen därpå

I slutet av varje dag, planera då för dagen därpå. Skriv ner morgondagens att-göra-lista, skapa en prioriteringsordning och städa sedan ditt skrivbord.

#3 Schemalägg tid för dig själv

Schemalägg tid för dig själv, utan avbrott. Om det så krävs att du ska stänga igen dörren till kontoret och låta röstbrevlådan ta meddelanden, så är det vad som ska göras. Se till att göra detta under din mest produktiva tid på dagen. Börja också dagen med lite ensam tid i lugn och ro, eller när du är som mest produktiv och fokuserad.

#2 Var realistisk med tiden

Var realistisk med hur lång tid det tar att göra saker. Se till att avsätta tillräckligt lång tid i kalendern, framförallt om det finns exempelvis restider att ta hänsyn till.

Vad tycker våra kunder?

Tack vare Alunda Finans har vi fått en stabilare likviditet och kan fokusera på det vi är bra på och tjänar på så sätt mer pengar.

Tomas Ottosson AB

Smidigt att stärka likviditeten med Alunda!

Byggföretag, Huddinge